Prototypowanie

Osobną dziedziną w Mag-Graf Projekt jest projektowanie modeli obiektów 3D w przestrzeni wirtualnej służących do celów prototypowania metodami addytywnymi. Realizowane kompleksowo zlecenia przewidują zarówno przetwarzanie brył do prezentacji w formie obrazu, jak i, w następnej fazie projektu, ich wydruk przy pomocy dowolnej techniki druku przestrzennego.

W ramach prototypowania można wyróżnić:
– szybkie wytwarzanie komponentów technologicznych (elementy biorące udział w procesie technologicznym, które ulegają szybkiej degradacji)
– skanowanie trójwymiarowe – 3D
– prototypowanie
– prototypowanie wirtualne